Pub

Gå ut og møte folk ein kveld?


Her kan du ha ein roleg kveld, delta på karaoke eller quiz aften, eller berre møte Stordalingar og tilreisande i festhumør.

Vi held puben åpen når vi har andre arrangement.